Συστήματα Αντλιών για Εφαρμογές Κρύας Κόλλας

Τα συστήματα αντλιών και τα δοχεία πιέσεως κρύας κόλλας εξυπηρετούν μία μεγάλη γκάμα απαιτήσεων σε ιξώδη κόλλας και σε πιέσεις εφαρμογών. Τα συστήματα αντλιών κρύας κόλλας και ο εξοπλισμός κρύας κόλλας μπορούν να διαμορφωθούν για χαμηλές, μεσαίες ή υψηλές πιέσεις και για πιστόλια με ένα ή πολλαπλά έμβολα. Υπάρχουν αμέτρητες επιλογές στήριξης για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση σε νέες ή σε ήδη υπάρχουσες γραμμές παραγωγής.

Σύνδεσμοι

 

 

 

 

 

 

   
   
Χαρακτηριστικά Προϊόντα Αντλιών

 

 

Αντλίες Εμβόλου και Διαφράγματος

Εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία και ποικιλία στηριγμάτων προσφέρουν ευελιξία σε μία μεγάλη γκάμα εφαρμογών.

Ρυθμιστές Πίεσης Κόλλας

Οι ρυθμιστές πίεσης διατηρούν σωστή ροή κόλλας και σταθερή απόδοση εφαρμογής.