Συστήματα Λίπανσης Δοχείων Κονσέρβας

 

Τα συστήματα λίπανσης της Nordson για τη βιομηχανία κατασκευής δοχείων χρησιμοποιούνται συστηματικά για την εφαρμογή ελεγχόμενων κουκίδων συγκεκριμένης ποσότητας λιπαντικού τόσο στα δοχεία όσο και σε ετικέτες.

 

Σύνδεσμοι