Σύστηματα Ελέγχου Θερμοκρασίας

 

Τα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας της Nordson παρακολουθούν και διατηρούν τη θερμοκρασία του υλικού θερμαίνοντας ή ψύχοντας το κατά τη λειτουργία βαφής.

 

Σύνδεσμοι