Ειδικά Συστήματα Υγρής Βαφής

 

Είτε για υλικά δύο συστατικώνμε βάση τους διαλύτες ή για υδατοδιαλυτά χρώματα, η Nordson προσφέρει διάφορα ειδικά συστήματα για να εξασφαλίσει τα καλύτερα αποτελέσματα.

 

Σύνδεσμοι

 

 

 

   
Χαρακτηριστικά Συστήματα    

Iso-Flo® Σύστημα Ελέγχου Τάσης HD για Υδατοδιαλυτές Εφαρμογές

Το σύστημα ευρεσιτεχνία ελέγχου Iso-Flo® τάσης HD παρέχει ιδιαίτερη αξιοπιστία και απόδοση για την εφαρμογή ηλεκτροστατικά φορτισμένων υδατοδιαλυτών γαλακτωμάτων.