Αυτόματος Έλεγχος Ανάδρασης Ρεύματος

      Αυτόματος Έλεγχος Ανάδρασης Ρεύματος (AFC)

Σύνδεσμοι

 

   

Το ρεύμα στο πιστόλι είναι μία από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα και την απόδοση της τελικής διαδικασίας. Το υπερβολικό ρεύμα στο πιστόλι έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλότερη απόδοση μεταφοράς, μειωμένη ποιότητα φινιρίσματος και οπισθο-ιονισμό. Ο οπισθο-ιονισμός περιορίζει το εφικτό πάχος φιλμ, εμποδίζει την επαναβαφή, και έχει επιβλαβείς συνέπειες στην ικανότητα της πούδρας να εισχωρεί στις περιοχές "κλωβού Faraday".

Ο έλεγχος Αυτόματης Ανάδρασης Ρεύματος επιτρέπει στους χειριστές να ρυθμίσουν το ρεύμα του πιστολιού σε ένα επίπεδο που θα παρέχει την ιδανική (όχι απαραίτητα τη μέγιστη) φόρτιση πούδρας και ένταση του πεδίου για κάθε εφαρμογή. Ο έλεγχος του ρεύματος του πιστολιού εξασφαλίζει ότι ο αριθμός των ιόντων που παράγονται στη ζώνη φόρτισης είναι ικανοποιητικός για να φορτίσει την πούδρα αποδοτικά, όμως όχι αρκετά υψξλός ώστε να δημιουργεί ελεύθερα ιόντα ρεύματος στο ήδη υπάρχον στρώμα πούδρα.

Όταν βάφουμε αντικείμενα με διάφορα περιγράμματα και σχήματα είναι δύσκολο να διατηρηθεί σταθερή απόσταση ανάμεσα στο πιστόλι και στο αντικείμενο. Με ένα συμβατικό σύστημα βαφής, το ρεύμα του πιστολιού αυξάνεται όσο το πιστόλι όσο μειώνεται η απόσταση ανάμεσα σε αυτό και το αντικείμενο. Αντίθετα, το ρεύμα του πιστολιού μειώνεται όσο αυξάνεται η απόσταση. Ο έλεγχος AFC ελαχιστοποιεί αυτό το πρόβλημα, επιτρέποντας στο χειριστή να θέσει το ιδανικό ρεύμα για την εφαρμογή του. Το σύστημα αυτόματα διατηρεί τη ρύθμιση του ρεύματος, όχι πάνω από το προγραμματισμένο επίπεδο, ανεξάρτητα από την απόσταση πιστολιού αντικειμένου.

Ο έλεγχος AFC έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη απόδοση μεταφοράς, υψηλή ποιότητα φινιρίσματος και βελτιωμένη διείσδυση κλωβού Faraday. Επίσης, βοηθά τους βαφείς να εφαρμόσουν στρώματα πούδρας μεγαλύτερου πάχους, όταν αυτό είναι επιθυμητό, και να βελτιώσουν την απόδοση της διαδικασίας επαναβαφής.

 

     
Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.