Αντλίες Εμβολοφόρες και Διαφράγματος

 

Οι εμβολοφόρες αντλίες και αντλίες διαφράγματος μεγιστοποιούν την παροχή κόλλας συμπεριλαμβανομένουν κόλλες PVA, με διαλύτη, κόλλες αμύλου, και δεξτρίνες για εφαρμογές συσκευασίας, διαμόρφωση και συναρμολόγησης προϊόντων.

 

Σύνδεσμοι

LA 100-C Level Detection System Product Literature

LA 300 Piston Pump Product Literature

LA 310 Piston Pump Product Literature

LA 320 Diaphragm Pump Product Literature

   

LA 300 Εμβολοφόρες Αντλίες

 • Λειτουργεί με δοχεία των 20, 30 και 200 λίτρων χρησιμοποιώντας αναλογία αέρα προς υγρό 7:1 για εφαρμογή κόλλας με ακρίβεια.
 • Καλύπτει απαιτήσεις συγκεκριμένων εγκαταστάσεων καθώς διατίθεται σε διάταξη για στήριξη στον τοίχο, στήριξη καπακιού και με καρότσι μεταφοράς καθώς επίσης και με ανεξάρτητη προσαρμογή φίλτρων και μοτέρ.
 • Διατηρεί σταθερή παροχή κόλλας με ζυγισμένο μοτέρ αέρος μέχρι και στα 120 λίτρα ανά ώρα.
 • Χρησιμοποιεί τυπικούς και ανθεκτικούς στη φθορά ράβδους για να είναι δυνατή η μεταφορά μίας μεγάλης γκάμας κολλών και να καλύπτονται οι ανάγκες παραγωγής.
 • Αντιδιαβρωτική με μηχανικά κατασκευασμένα πλαστικά και ανοξείδωτα τμήματα.

 

LA 310 Εμβολοφόρες Αντλίες

 • Οι LA 310 εμβολοφόρες αντλίες παρέχουν με αξιοπιστία σταθερή πίεση κόλλας.
 • Λειτουργεί με δοχεία 20 ή 30 λίτρων ή 5 γαλονιών, σε αναλογίες αέρα προς υγρό 5:1 και μέγιστη πίεση 18bar όταν συνδυάζεται με τους αυτόματους ρυθμιστές πίεσης LA 382.
 • Διατηρεί σταθερή αναλογία ροής μέχρι και στα 48 λίτρα ανά ώρα κατά την αλλαγή ταχυτήτων της μηχανής.
 • Επιτυγχάνει ευελιξία εγκατάστασης σε διατάξεις με στήριξη στον τοίχο, με στήριξη καπακιού ή με κονσόλες Nordson.

 

LA 320 Αντλίες Διαφράγματος

 • Σχεδιασμός για στήριξη καπακιού.
 • Χρησιμοποιείται για χαμηλής πίεσης, σταθερή παροχή κόλλας μέχρι και 50 λίτρων το λεπτό ή 100 λίτρων το λεπτό.
 • Παράγει αξιόπιστη παροχή σε χαμηλές πιέσης με αναλογία πίεσης αέρας προς υγρό 1:1.
 • Έχει αντιδιαβρωτική προστασία με εξωτερικό περίβλημα χωρίς μέταλλο και τα μηχανικά κατασκευασμένα πλαστικά με βάση το πολυαμίδιο.
   
Σχετικά Προϊόντα  

 

 

Ρυθμιστές Πίεσης

Οι ρυθμιστές πίεσης διατηρούν σωστή ροή κόλλας και σταθερή απόδοση εφαρμογής.

 
 

LA100-C Συστήματα Ανίχνευσης Στάθμης

Αποδοτική, απρόσκοπτη παροχή υγρής κόλλας από το δοχείο πιέσεως στην αντλία.

 

 

 

 

 
     
     
Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.