Σωλήνες Θερμής Κόλλας

 

Επιλέγοντας τις ανθεκτικές σωλήνες θερμής κόλλας μειώνεται τα λειτουργικά κόστη και τα σταματήματα της παραγωγής. Η κατασκευή και βαθμονόμηση ακριβείας γίνεται με τη χρήση υλικών της καλύτερης ποιότητας αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τη διάρκεια ζωής τους ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες παραγωγής. Η κατασκευή με τα πολλαπλά στρώματα των σωλήνων θερμής κόλλας βελτιώνει τη θερμική απόδοση και την ασφάλεια του χειριστή.

 

Σύνδεσμοι