Συστήματα τροφοδοσίας υλικών σε βαρέλια (συνθήκες περιβάλλοντος)


Durable bulk unloaders provide superior
flow properties in dispensing high-viscosity
adhesive and sealant materials.