KOMPANIA

RRETH NESH

Kompania MELTKO AE me experiencen e saj 40 vjecare dhe me nje organizim ten je niveli te larte, ofron sherbim cilesor ne sektorin e industrise lyerjes dhe njgitjes.

Ne jemi distributor ekskluzive I kompanise NORDSON CORPORATIN dhe HERAUS per Greqine dhe Ballkanin

Sistemet tona I drejtohen kryesisht industrise se lyerjes likuide-elektyrostatike dhe linjave te prodhimit qe punojne me ngrohje IRdhe UV.

Vitet e fundit ne jemi shtrire edhe ne shtetet Shqiper, ne Maqedoni , Kosove Qipro dhe Malte.

 

 

Share this :